Gedenkbeelden: eigen ontwerpen
Voor deze categorie beelden geldt weer de inwisselbaarheid met het vrije werk: een aantal van deze werken worden gewaardeerd als beelden voor in een tuin. Het is meer dan eens gebeurd dat iemand een beeld aankocht voor in de tuin met de bedoeling het later op zijn/haar graf te plaatsen.
detail 'Kruisbeeld' detail 'Beyond' detail 'Samenvatting'
Als men overgaat tot de aankoop van een vrij werk of eigen ontwerp gedenkbeeld voor een graf, dan volgt er - als men dat wil - een adviesgesprek waarin samen naar de detailkeuzes gekeken wordt (positie op het graf, belettering, enz.) om tot een mooi geheel te komen.
 terug